• Начало
  • Условия и правила за членство

Условия и правила за членство

ЧЛЕНСКА ТАКСА

Членската такса се заплаща при ставане на член на Атлетик Фитнес, като членовете заплащат тази такса ЕДНОКРАТНО, ако презареждат картата си БЕЗ прекъсване. Тя дава право на подновяване на картата на преференциална цена. В случай, че членството не бъде подновено в 7-дневен срок от датата на изтичането му, то се прекратява и се начислява НОВА членска такса.

МЕСЕЧНА КАРТА

Месечната карта може да бъде закупувана всеки месец на номинална цена. Ако картата НЕ се поднови в 7-дневен срок от изтичането й,  се начислява НОВА членска такса при закупуването на нова месечна карта. Месечната карта на цена от 50 лв. включва неограничено трениране в девет фитнес клуба, в четири града на България, едно посещение на групова тренировка по избор на ден и безплатен Wi-Fi, сейфчета за ценности и сауна там, където е налична. При закупуване на месечна карта онлайн, през уебсайта на Атлетик Фитнес, членовете ползват отстъпка, като последната варира според цените на съответния фитнес клуб и/или вида членство. 

ГОДИШНА КАРТА

Годишната карта включва, в допълнение към услугите включени в месечната карта, и членска такса, един душ на ден и опция за замразяване на членството два пъти за по един месец. Дневна годишна карта – валидна е в часовете между 10:00 и 16:00 часа., като последният вход може да бъде най-късно в 15:59 часа. Включва членска такса, трениране в девет фитнес клуба, в четири града на България, едно посещение на групова тренировка по избор на ден и безплатен Wi-Fi, сейфчета за ценности и сауна там, където е налична – всичко това в часовете между 10:00 и 16:00 часа. Всеки член на Атлетик Фитнес с активна годишна карта, който доведе приятел или роднина и последният от своя страна си закупи годишна карта, получава един месец бонус към периода на членството му.

ПОЛИТИКА ЗА ГОСТИ / ЕДНОДНЕВНА КАРТА

Членовете имат право да доведат гост в клуба срещу еднодневна карта или валиден ваучер за гости. На гостите се разрешава да използват клуба само веднъж на тридесет дена. Гостите, които живеят на повече от 25 км от клуба, не са ограничени, но трябва да закупуват еднодневна карта всеки път, когато използват клуба. Всички гости са длъжни да попълват формуляр при посещението си в клуба. Неспазването на това правило ще им отнеме правото на достъп до клуба.

ПОЛИТИКА НА ЗАМРАЗЯВАНЕ

Потребители с годишна карта имат право на две едномесечни замразявания. Това означава, че членовете могат да добавят до два месеца след датата на изтичане на едногодишната им карта. Те трябва да уведомят персонала на рецепция на клуба лично или в писмен вид – по електронната поща (reklama@athletic-bg.com) или на лично съобщение на официалната Фейсбук страница на Атлетик Фитнес, най-малко седем дена преди датата, на която желаят да замразят членството си. Членството може да бъде замразено с удължаване на срока с един или два месеца.

КАРТА / ЧИП

На членовете се издава членска карта или чип. Всички членове трябва да носят картата или чипа си при посещение на залата. В противен случай те няма да бъдат допуснати в клуба. Преиздаването на загубена или забравена карта или чип се заплаща. Картите са лични и не се преотстъпват. На нарушителите картите се анулират незабавно. Кредитите, които се зареждат на картата / чипа, могат да бъдат ползвани единствено за закупуване на продукти и / или услуги на Атлетик Фитнес. Кредитите не се възстановяват и не могат да бъдат теглени от картата.

КЛЮЧОВЕ / КАТИНАР

Във фитнес клубовете на Атлетик Фитнес, където шкафчетата в съблекалните не са с автоматични или механични ключалки с код, на членовете се дават безплатно катинари за заключване ЕДНОКРАТНО, при първоначалното им присъединяване. Очаква се те да ги носят със себе си при посещение в клуба. Препоръчва се членовете да не носят ценни вещи или големи суми пари с тях в клуба за по-голяма сигурност. Атлетик Фитнес не поема отговорност за евентуална загуба или повреда на имущество или ценности на територията на клуба, дори и оставените вещи да са в предвидените шкафчета за съхранение на ценности.

ДУШОВЕ

Във всички клубове на Атлетик Фитнес са осигурени душове, като Атлетик Фитнес си запазва правото да регулира продължителността на времето за душ по свое усмотрение. Някои клубове могат да изискват заплащане за ползването на душовете в зависимост от вида членство. Душовете могат да се използват само за къпане, а НЕ за миене или пране на дрехи, обувки или нещо друго. Нарушаването на това правило може да доведе до незабавно прекратяване на членството без възможност за подновяване.

ОБУВКИ И ОБЛЕКЛО

При използване на клубовете на Атлетик Фитнес, от всички членове се изисква да носят подходящи и чисти обувки в залата. Това означава – БЕЗ голи тела и боси крака, джапанки, външни обувки, ботуши, работни обувки и др. Ако чистите обувки са забравени, членовете трябва да ползват калцуни при влизане и трениране в клуба. Неспазването на това правило може да доведе до анулиране на членството.

ПОДРЕЖДАНЕ НА СВОБОДНИТЕ ТЕЖЕСТИ И ПОСТЕЛКИ

Свободните тежести и постелки се подреждат на определените за това стойки и места след използване. Неспазването на това правило може да доведе до анулиране на членството.

НАСОКИ ЗА ЧЛЕНОВЕ

Членовете и техните гости са задължени да използват клуба и съоръжения в него по предназначение. Те трябва да използват оборудването в клуба в строго съответствие с всички правила или насоки, издадени от клуба и да се съобразят с всички указания, отнасящи се до употребата му, направени от персонала на клуба. Ръководството на Атлетик Фитнес си запазва правото за всеки конкретен случай да откаже достъп до клуба, без да се обявява някаква причина за това на всяко лице, което изглежда, че е под влиянието на алкохол или други упойващи вещества. Клубът си запазва правото да променя цените, правилата, оборудването, графиците за групови тренировки и работното време на клубовете си по всяко време и по всяка разумна причина. Клубът може да бъде затворен за работа по поддръжка, ремонт или при всякакви други обстоятелства, които клубът смята за необходими. Клубът не поема отговорност за заболяване, нараняване или вреда, която се дължи на вина на члена, или на трета страна, както и за събития, които нито клубът, нито неговите доставчици биха могли да предвидят или предотвратят (включително вреда или нараняване в резултат на токов удар, влошаване или прикриване на медицинско състояние, или вреда от ползването на съоръженията). Всички членове се съветват да потърсят консултация с лекар преди да започнат тренировки в клуба.

ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ В ЗАЛАТА ВСЕКИ ЧЛЕН ДЕКЛАРИРА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ И СЪГЛАСЕН С ‘УСЛОВИЯТА И ПРАВИЛАТА ЗА ЧЛЕНСТВО.