• Начало
  • Условия и правила на Атлетик Фитнес

Условия и правила на Атлетик Фитнес

При първото си посещение в клубовете на Атлетик Фитнес, всички клиенти следва да попълват формуляр (анкета), за да ползват съответния клуб.

Седмична карта. Валидна за 7 календарни дни. Включва неограничен фитнес, групови тренировки, 1 душ на ден, минимум 2 часа безплатен паркинг за фитнес клубовете в търговските центрове, Wi-Fi, сейфчета за ценности и сауна там, където е налична.

Месечна карта. Валидна от дата до дата, за 1 месец. Включва неограничен фитнес, групови тренировки, 1 душ на ден, минимум 2 часа безплатен паркинг за фитнес клубовете в търговските центрове, Wi-Fi, сейфчета за ценности и сауна там, където е налична. Може да бъде закупувана на рецепция в съответния фитнес клуб на Атлетик Фитнес, или през интернет страницата – www.athletic.bg. При подновяването й преди датата на изтичане – датата, до която е валидна картата, се добавя 1 седмица бонус към картата.

Дневна месечна карта. Валидна от дата до дата, за 1 месец. Включва фитнес и групови тренировки в часовете между 09:00-16:00 ч., 1 душ на ден, минимум 2 часа безплатен паркинг за фитнес клубовете в търговските центрове, Wi-Fi, сейфчета за ценности и сауна там, където е налична. Може да бъде закупувана на рецепция или през интернет страницата – www.athletic.bg. При подновяването й преди датата на изтичане – датата, до която е валидна картата, се добавя 1 седмица бонус към картата.

Локална месечна карта. Валидна в някои от фитнес клубовете на Атлетик, от дата до дата, за 1 месец. Включва неограничен фитнес и групови тренировки в 1 фитнес клуб на Атлетик Фитнес, 1 душ на ден, минимум 2 часа безплатен паркинг за фитнес клубовете в търговските центрове, Wi-Fi, сейфчета за ценности и сауна там, където е налична. Може да бъде закупувана на рецепция или през интернет страницата – www.athletic.bg. При подновяването й преди датата на изтичане – датата, до която е валидна картата, се добавя 1 седмица бонус към картата.

Годишен абонамент. Валиден от дата до дата, за 1 година. Включва неограничен фитнес, групови тренировки, 1 душ на ден, опция за замразяване*[1] 2 пъти за по 1 месец, минимум 2 часа безплатен паркинг за фитнес клубовете в търговските центрове, Wi-Fi, сейфчета за ценности и сауна там, където е налична. Може да бъде закупуван на рецепция в съответния фитнес клуб на Атлетик Фитнес, или през интернет страницата – www.athletic.bg. При подновяването му преди датата на изтичане – датата, до която е валиден абонаментът, се добавя 1 седмица бонус към него.

Дневен годишен абонамент. Валиден от дата до дата, за 1 година. Включва фитнес и групови тренировки в часовете между 09:00-16:00 ч., 1 душ на ден, опция за замразяване* 2 пъти за по 1 месец, минимум 2 часа безплатен паркинг за фитнес клубовете в търговските центрове, Wi-Fi, сейфчета за ценности и сауна там, където е налична. Може да бъде закупуван на рецепция в съответния фитнес клуб на Атлетик Фитнес, или през интернет страницата – www.athletic.bg. При подновяването му преди датата на изтичане – датата, до която е валиден абонаментът, се добавя 1 седмица бонус към него.

Локален годишен абонамент. Валиден в някои от фитнес клубовете на Атлетик Фитнес, от дата до дата, за 1 година. Включва неограничен фитнес и групови тренировки в 1 фитнес клуб на Атлетик Фитнес, 1 душ на ден, опция за замразяване* 2 пъти за по 1 месец, минимум 2 часа безплатен паркинг за фитнес клубовете в търговските центрове, Wi-Fi, сейфчета за ценности и сауна там, където е налична. Може да бъде закупуван на рецепция в съответния фитнес клуб на Атлетик Фитнес, или през интернет страницата – www.athletic.bg. При подновяването му преди датата на изтичане – датата, до която е валиден абонаментът, се добавя 1 седмица бонус към него.

Годишен абонамент заплащан чрез услугата периодично плащане. Валиден от началната дата, избрана от клиента, до същата дата след 12 месеца. Включва неограничен фитнес, групови тренировки, 1 душ на ден, минимум 2 часа безплатен паркинг за фитнес клубовете в търговските центрове, Wi-Fi, сейфчета за ценности и сауна там, където е налична. Може да бъде закупуван на рецепция в съответния фитнес клуб на Атлетик Фитнес, или през интернет страницата – www.athletic.bg.

Всеки клиент на Атлетик Фитнес с активен годишен абонамент, който доведе приятел или роднина и последният от своя страна си закупи годишен абонамент, получава 1 месец бонус към абонамента си.

Карта / чип за достъп. На клиентите се издава клиентска карта или чип от страна на Атлетик Фитнес. Всички клиенти трябва да носят картата (чипа) си при посещение в клубовете на Атлетик Фитнес. В противен случай трябва да им се преиздаде нова карта (чип), което се заплаща по ценоразпис.

Картите са лични и не се преотстъпват. На нарушителите картите се анулират незабавно, като всички вече предплатени суми не се възстановяват.

Всеки клиент може да си зареди определен брой кредити на картата (чипа). Те могат да бъдат ползвани за ползване на услугите на Атлетик Фитнес. Кредитите не се възстановяват и не могат да бъдат теглени от картата.

Сигурност. Във фитнес клубовете на Атлетик Фитнес, където шкафчетата в съблекалните не са с автоматични или механични ключалки с код, на клиентите се дават безплатно катинари за заключване еднократно, при присъединяването им към Атлетик Фитнес. От тях се очаква да ги носят със себе си при посещение в клуба.

Препоръчва се клиентите на Атлетик Фитнес да не носят ценни вещи или големи суми пари с тях при посещения в клубовете за по-голяма сигурност. Атлетик Фитнес не поема отговорност за евентуална загуба или повреда на имущество или ценности на територията на своите клубове, дори и оставените вещи да са в предвидените шкафчета за съхранение на ценности.

Душове. Във всички фитнес клубове на Атлетик Фитнес са осигурени душове. Душовете могат да се използват само за къпане, а НЕ за бръснене или пране на дрехи, обувки и др. Неспазването на това правило може да доведе до незабавно прекратяване на абонамента, като всички вече предплатени суми не се възстановяват.

Обувки и облекло. При трениране и посещаване на клубовете на Атлетик Фитнес, от всички клиенти се изисква да носят подходящи и чисти обувки, които да преобуят на място. Това означава – без голи тела и боси крака, джапанки, външни обувки, ботуши, работни обувки и др. Ако чистите обувки са забравени, клиентите трябва да ползват калцуни при влизане и трениране в клуба. Неспазването на това правило може да доведе до незабавно прекратяване на абонамента, като всички вече предплатени суми не се възстановяват.

Подреждане на свободните тежести и постелки. Свободните тежести и постелки се подреждат на определените за това стойки и места след използване. Неспазването на това правило може да доведе до незабавно прекратяване на абонамента, като всички вече предплатени суми не се възстановяват.

Насоки за клиентите. Клиентите трябва да използват фитнес клубовете на Атлетик Фитнес и съоръженията вътре в тях по предназначение. Те трябва да използват оборудването в клубовете в строго съответствие с всички правила или насоки и да се съобразят с всички указания, отнасящи се до ползването им, направени от персонала на Атлетик Фитнес. Атлетик Фитнес си запазва правото за всеки конкретен случай да откаже достъп до свой клуб, без да се обявява някаква причина за това на всяко лице, което изглежда, че е под влиянието на алкохол или други упойващи вещества. Атлетик Фитнес си запазва правото да променя цените, правилата, оборудването, графиците за групови тренировки, работното време на клубовете си и др. по всяко време по разумна причина. Клубовете могат да бъдат затворени за работа по поддръжка, ремонт или при всякакви други обстоятелства, които Атлетик Фитнес смята за необходими, за което всички клиенти ще бъдат известени предварително, в разумен срок. Атлетик Фитнес не поема отговорност за заболяване, нараняване или вреда, която се дължи на вина на клиента, или на трета страна, както и за събития, които нито компанията, нито неговите доставчици биха могли да предвидят или предотвратят (включително вреда или нараняване в резултат на токов удар, влошаване или прикриване на медицинско състояние, или вреда от ползването на съоръженията). Всички клиенти се съветват да потърсят консултация с лекар, преди да започнат тренировки в Атлетик Фитнес.

При регистрация в Атлетик Фитнес всеки клиент декларира, че е запознат и съгласен с Условията и правилата на Атлетик Фитнес.

[1] Клиентите, които желаят да се възползват от тази опция, трябва да уведомят персонала на Атлетик Фитнес лично – на рецепция, или в писмен вид – на електронната поща (office@athletic-bg.com), най-малко 3 дни преди датата, на която желаят да замразят абонамента си.