• Начало
  • Условия и правила за членство

Условия и правила за членство

МЕСЕЧНА КАРТА БЕЗ ЧЛЕНСТВО

Може да бъде закупувана всеки месец и не включва членство в Атлетик Фитнес. При нея не се ползват преференциални цени на подновяване, както е при Месечната карта.

Месечната карта без членство включва неограничено трениране във всичките девет фитнес клуба на Атлетик Фитнес, в четири града на България, едно посещение на групова тренировка по избор на ден, безплатен Wi-Fi, сейфчета за ценности и сауна там, където е налична.

ЧЛЕНСКА ТАКСА

Заплаща се при ставане на член на Атлетик Фитнес, като членовете заплащат тази такса еднократно, ако подновяват картата си без прекъсване. Членството в Атлетик Фитнес дава право на подновяване на картите на преференциални цени.

МЕСЕЧНА КАРТА

Валидна е за един месец, от дата до дата, като картата трябва да се подновява до датата на падеж на съответния член. За дата на падеж се счита датата на първото присъединяване на дадения член. Ако последният пропусне да поднови месечната си карта до датата на падежа, то той може да го направи и на по-късна дата, като ще трябва да 1) заплати периода, през който не е ползвал картата си – от датата на падеж в съответния месец на изтичане на неподновената карта до датата на подновяване – или 2) да заплати нова Членска такса. В последния случай датата на падеж се променя от началната дата на присъединяване на датата, когато се заплати нова Членска такса.

Месечната карта включва неограничено трениране във всичките девет фитнес клуба, в четири града на България, едно посещение на групова тренировка по избор на ден и безплатен Wi-Fi, сейфчета за ценности и сауна там, където е налична. При закупуване на 10 последователни Месечни карти на рецепция, без прекъсване, се добавят два безплатни месеца към картата на съответния член. За да се възползва от това, всеки член трябва да уведоми персонала на Атлетик Фитнес устно – на рецепция в някой от фитнес клубовете, или писмено на следната електронна поща – office@athletic-bg.com.

При закупуване на Месечната карта онлайн, през интернет страницата на Атлетик Фитнес, членовете ползват отстъпка, която може да варира според цените на съответния фитнес клуб и/или вида членство. При закупуване на 11 последователни Месечни карти онлайн, през интернет страницата на Атлетик Фитнес, без прекъсване, се добавя един безплатен месец към картата на съответния член. За да се възползва от това, всеки член трябва да уведоми персонала на Атлетик Фитнес устно – на рецепция в някой от фитнес клубовете, или писмено на следната електронна поща – office@athletic-bg.com.

ЛОКАЛНА МЕСЕЧНА КАРТА

Валидна е за съответния фитнес клуб, за който е закупена, като позволява тренирането само в него. Може да бъде променена на Месечна карта, при покриване на разликата в цената.

Валидна е за един месец, от дата до дата, като картата трябва да се подновява до датата на падеж на съответния член. За дата на падеж се счита датата на първото присъединяване на дадения член. Ако последният пропусне да поднови месечната си карта до датата на падежа, то той може да го направи и на по-късна дата, като ще трябва да 1) заплати периода, през който не е ползвал картата си – от датата на падеж в съответния месец на изтичане на неподновената карта до датата на подновяване – или 2) да заплати нова Членска такса. В последния случай датата на падеж се променя от началната дата на присъединяване на датата, когато се заплати нова Членска такса.

Месечната локална карта включва трениране в един фитнес клуба, безплатен Wi-Fi и сейфчета за ценности и сауна за Атлетик Коперник.

ГОДИШНА КАРТА

Включва Членска такса, неограничено трениране във всичките девет фитнес клуба на Атлетик Фитнес, в четири града на България, едно посещение на групова тренировка по избор на ден, безплатен Wi-Fi, сейфчета за ценности, сауна там, където е налична, един душ на ден и опция за замразяване на членството два пъти за по един месец.

Всеки член на Атлетик Фитнес с активна Годишна карта, който доведе приятел или роднина и последният от своя страна си закупи Годишна карта, получава един месец бонус към периода на членството му.

ДНЕВНА ГОДИШНА КАРТА

Валидна е в часовете между 10:00 и 16:00 часа., като последният вход може да бъде най-късно в 15:59 часа.

Включва Членска такса, трениране във всичките девет фитнес клуба на Атлетик Фитнес, в четири града на България, едно посещение на дневна групова тренировка по избор на ден, безплатен Wi-Fi, сейфчета за ценности и сауна там, където е налична – всичко това в часовете между 10:00 и 16:00 часа.

ПОЛИТИКА ЗА ГОСТИ / ЕДНОДНЕВНА КАРТА

Членовете имат право да доведат гост във фитнес клубовете на Атлетик Фитнес срещу Еднодневна карта или валиден талон за гости. Ако след тренировката гостът си закупи абонамент за Атлетик Фитнес, цената на Еднодневната карта ще бъде приспадната от съответния абонамент.

На гостите се разрешава да използват клубовете на Атлетик Фитнес само веднъж на тридесет дена. Гостите, които живеят на повече от 25 км. от съответния фитнес клуб на Атлетик Фитнес, не са ограничени, но трябва да закупуват Еднодневна карта всеки път, когато го използват.

Всички гости са длъжни да попълват формуляр (анкета) при посещението си в съответния клуб. Неспазването на това правило ще им отнеме правото на достъп до него.

ПОЛИТИКА НА ЗАМРАЗЯВАНЕ

Активни членове с Годишна карта имат право на две едномесечни замразявания. Това означава, че членовете могат да добавят до два месеца след датата на изтичане на едногодишната им карта. Те трябва да уведомят персонала на рецепция на клуба лично или в писмен вид – по електронната поща (office@athletic-bg.com) или на лично съобщение на официалната Фейсбук страница на Атлетик Фитнес, най-малко три дена преди датата, на която желаят да замразят членството си.

КАРТА / ЧИП

На членовете се издава членска карта или чип. Всички членове трябва да носят картата или чипа си при посещение в клубовете на Атлетик Фитнес. В противен случай трябва да им се преиздаде нова карта или чип. Преиздаването на загубена или забравена карта или чип се заплаща по ценоразпис.

Картите са лични и не се преотстъпват. На нарушителите картите се анулират незабавно.

Всеки член може да си зареди определен брой кредити на картата или чипа. Те могат да бъдат ползвани за закупуване на продукти и / или услуги на Атлетик Фитнес. Кредитите не се възстановяват и не могат да бъдат теглени от картата.

СИГУРНОСТ

Във фитнес клубовете на Атлетик Фитнес, където шкафчетата в съблекалните не са с автоматични или механични ключалки с код, на членовете се дават безплатно катинар за заключване еднократно, при присъединяването им към Атлетик Фитнес. От тях се очаква да ги носят със себе си при посещение в клуба.

Препоръчва се членовете на Атлетик Фитнес да не носят ценни вещи или големи суми пари с тях при посещения в клубовете за по-голяма сигурност. Атлетик Фитнес не поема отговорност за евентуална загуба или повреда на имуществото или ценности на територията на своите клубове, дори и оставените вещи да са в предвидените шкафчета за съхранение на ценности.

ДУШОВЕ

Във всички фитнес клубове на Атлетик Фитнес са осигурени душове. Някои клубове могат да изискват заплащане за ползването на душовете в зависимост от вида членство.

Душовете могат да се използват само за къпане, а НЕ за бръснене или пране на дрехи, обувки и др. Неспазването на това правило може да доведе до незабавно прекратяване на членството без възможност за последващо присъединяване.

ОБУВКИ И ОБЛЕКЛО

При трениране и посещаване на клубовете на Атлетик Фитнес, от всички членове се изисква да носят подходящи и чисти обувки, които да преобуят на място. Това означава – без голи тела и боси крака, джапанки, външни обувки, ботуши, работни обувки и др. Ако чистите обувки са забравени, членовете трябва да ползват калцуни при влизане и трениране в клуба. Неспазването на това правило може да доведе до незабавно прекратяване на членството без възможност за последващо присъединяване.

ПОДРЕЖДАНЕ НА СВОБОДНИТЕ ТЕЖЕСТИ И ПОСТЕЛКИ

Свободните тежести и постелки се подреждат на определените за това стойки и места след използване. Неспазването на това правило може да доведе до незабавно прекратяване на членството без възможност за последващо присъединяване

НАСОКИ ЗА ЧЛЕНОВЕ

Членовете и техните гости са задължени да използват фитнес клубовете на Атлетик Фитнес и съоръженията вътре в тях по предназначение. Те трябва да използват оборудването в клубовете в строго съответствие с всички техни правила или насоки и да се съобразят с всички указания, отнасящи се до ползването им, направени от персонала на Атлетик Фитнес.

Атлетик Фитнес си запазва правото за всеки конкретен случай да откаже достъп до свой клуб, без да се обявява някаква причина за това на всяко лице, което изглежда, че е под влиянието на алкохол или други упойващи вещества.

Атлетик Фитнес си запазва правото да променя цените, правилата, оборудването, графиците за групови тренировки, работното време на клубовете си и др. по всяко време и по всяка разумна причина.

Клубовете могат да бъдат затворени за работа по поддръжка, ремонт или при всякакви други обстоятелства, които Атлетик Фитнес смята за необходими, за което всички членове ще бъдат известени предварително, в разумен срок.

Атлетик Фитнес не поема отговорност за заболяване, нараняване или вреда, която се дължи на вина на члена, или на трета страна, както и за събития, които нито компанията, нито неговите доставчици биха могли да предвидят или предотвратят (включително вреда или нараняване в резултат на токов удар, влошаване или прикриване на медицинско състояние, или вреда от ползването на съоръженията). Всички членове се съветват да потърсят консултация с лекар, преди да започнат тренировки в Атлетик Фитнес.

ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ В ЗАЛАТА ВСЕКИ ЧЛЕН ДЕКЛАРИРА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ И СЪГЛАСЕН С ‘УСЛОВИЯТА И ПРАВИЛАТА ЗА ЧЛЕНСТВО.