Атлетик блог (51)

Да тренирам или не, когато съм болен?

В последните няколко месеца правиш чудеса във фитнеса залата и ще е жалко, ако трябва да пропуснеш тренировки, въпреки че усещаш настинката. Оттук идва и въпросът:

Да тренирам или не, когато съм болен?

Възпалено гърло, болки в мускулите и хрема със сигурност не са приятно нещо, но ако все още имаш енергия да тренираш, трябва ли да го правиш?

Освен че можеш да заразиш другите в залата, какви са реално опасностите от тренирането, когато си болен.

Read more ...

Атлетик блог (50)

Три популярни аксиоми за мускулния растеж. Част I

От Пламен Христов

Колко тежко трябва да се тренира? Възможно ли е постигнатото с колосални усилия да е обречено на сигурна смърт само след няколко седмици далеч от фитнеса? Във времето на анаболния прозорец ли е заровен ключът към успеха гарантиращ завистливите погледи на трениращите наоколо?

Ще потърсим отговори на тези въпроси и ако на някого те се сторят твърде еретични, моля нека да отиде и да се моли в друг храм, а ние тук ще продължаваме да вярваме „сляпо” в нашия фитнес Бог - новите достижения на науката … и  ще продължаваме да търсим и други, нови гледни точки ... !

Нали не мислите, че учените, изследователите и вещите лица, експериментиращи и, разбира се, грамотни трениращи, са измислили всичко важно, което трябва да знаете за мускулния растеж?! Не би трябвало, а и не е възможно, тъй като теориите за мускулен растеж, както всяка друга област на науката, непрекъснато се разрастват и знанията се разширяват.

Read more ...

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана

Атлетик ЕС проект

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана № BG05M9OP001-4.001-0112-C01-Su01/11.01.2018

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана № BG05M9OP001-4.001-0112-C01-Su01/11.01.2018 г. е с предмет: „ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО X-SELLIING”.

Процедурата се възлага във връзка с изпълнение на проект „Насърчаване на транснационалното сътрудничество, чрез обмяна на опит, добри практики и модели за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд в „АТЛЕТИК ФИТНЕС" ООД”, съгласно сключен административен договор № BG05M9OP001-4.001-0112-C01 между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” и “АТЛЕТИК ФИТНЕС” ООД, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства при заетост и растеж” финансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за доставки, необходими за изпълнение целите на проекта.

Краен срок за подаване на оферти: 19.01.2018 г. до 23:59 часа.

Файловете по процедурата можете да изтеглите от тук:

Атлетик блог (49)

Как да разбера с каква тежест да тренирам?

Един от най-често отправяните въпроси към инструкторите ни е „С каква тежест трябва да тренирам?“ Това е чудесен въпрос, но истината е, че няма простичък отговор.

Разбира се, избирането на правилната тежест не е на случаен принцип. Всъщност, редица променливи играят роля при избора и днес ще ги разгледаме.

Можеш да вземеш щанга с 15 кг. и да я вдигнеш 80 пъти. По това време вече сигурно ще си се изморил и вероятно ще се потиш обилно. По подобен начин, можеш да вземеш щанга с 50 кг., да я вдигнеш 10 пъти и да спреш, тъй като не можеш да правиш повече повторения.

И в двата случая ще си тренирал усилено, но кой подход е по-добър?

Отговорът зависи от целите ти. Нека разгледаме трите основни вида тренировка.

Read more ...

Проект “Насърчаване на транснационалното сътрудничество”

Атлетик ЕС проект

„АТЛЕТИК ФИТНЕС” ООД е бенефициент по проект „Насърчаване на транснационалното сътрудничество, чрез обмяна на опит, добри практики и модели за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд в „АТЛЕТИК ФИТНЕС" ООД”, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-4.001-0112-C01, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.004 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” финансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта: 112 798.78 лева

  • 107 158.84 лева от Европейския социален фонд;
  • 5 639.94 лева от национално финансиране.

Атлетик блог (48)

Колко често трябва да тренирам?

Ако не знаеш колко често трябва да тренираш, за да изградиш мускули и сила, да се отървеш от мазнините и да си здрав, то тази статия е точно за теб.

Като много от нещата, свързани със здраве и фитнес, простичък въпрос като „Колко често трябва да тренирам?“ може да доведе до много чуденки.

1. Трябва ли да ходиш 6-7 пъти седмично, както правят най-запалените фенове?

2. Дали „фитнес гурутата“ в YouTube пък имат право, като съветват минималистичен подход с 1-2 тренировки седмично?

3. Или просто няма еднозначен отговор на този въпрос поради редица от фактори, простиращи се от генетика до история на тренировките?

Read more ...