РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗАЛИТЕ ПРЕЗ МАЙСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗАЛАТА ПРЕЗ ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ:

 

01.05 /понеделник/ от 08:00 до 22:00ч.

08.05 /понеделник/ от 08:00 до 22:00ч.

24.05 /сряда/ от 08:00 до 22:00ч.

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ВСИЧКИ ГРУПОВИ ТРЕНИРОВКИ В РАМКИТЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ.

 

Екипът на Атлетик Фитнес ви пожелава приятно изкарване на предстоящите празници!

Новини от Атлетик Фитнес

Направихме допитване (анкета), както някои от вас знаят, за да чуем мнението и оценката ви за нашите услуги, с цел да ги подобрим и усъвършенстваме за вас.

Read more ...

Специализирано обучение по Tapout

Фитнес академия България има удоволствието да ви съобщи, че в партньорство с Tapout България (https://bg-bg.facebook.com/Tapout-Bulgaria-527278464049680/) организираме обучение по Tapout за нови и настоящи треньори. Обучението ще се проведе в два дена – 3-4 март, 2017 г., в гр. София.

Ще имате възможност да се лицензирате за I-во и II-ро ниво, в рамките на двудневното ни обучение, като получите много нови знания за воденето на този вид функционални тренировки.  

 

Място и час на събитието:

- гр. София, бул. „Царица Йоанна” № 15, Мега Мол, ет. 2, Атлетик Фитнес Мега Мол

- 03.03, петък10:30 – 18:00 часа. Обучение за I-во ниво;

- 04.03, събота –  09:30 – 17:00 часа. Обучение за II-ро ниво.

Read more ...

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана № BG05M9OP001-1.003-0063-C01-Su02/29.09.2016 г.

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана № BG05M9OP001-1.003-0063-C01-Su02/29.09.2016 г. с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И РАБОТНО ОБЛЕКЛО” с три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на работно облекло

Обособена позиция 2: Доставка на фитнес оборудване

Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на оборудване за рецепция

 

Краен срок за подаване на оферти: 07.10.2016 г. до 17:00 часа.

Файловете по процедурата можете да изтеглите от тук:

Публична покана BG05M9OP001-1.003-0063-C01-Su01_160_ZUSESIF

Приложения към Публична покана BG05M9OP001-1.003-0063-C01-Su01

Визуализации и чертеж обособена позиция

 

 

ФИТНЕС ИНСТРУКТОР

b_18f8e53622c5b71fc377b56b0fbe35ce

Ref.No:0063-С01/3423-3004

„АТЛЕТИК ФИТНЕС” ООД е бенефициент по проект „Постигане на устойчива заетост, чрез разкриване на нови работни места в „АТЛЕТИК ФИТНЕС” ООД”, съгласно сключен административен договор № BG05M9OP001-1.003-0063-C01 между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” и „АТЛЕТИК ФИТНЕС” ООД, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” финансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Read more ...

РЕЦЕПЦИОНИСТ

b_18f8e53622c5b71fc377b56b0fbe35ce

Ref.No: 0063-С01/4226-2003

„АТЛЕТИК ФИТНЕС” ООД е бенефициент по проект „Постигане на устойчива заетост, чрез разкриване на нови работни места в „АТЛЕТИК ФИТНЕС” ООД”, съгласно сключен административен договор № BG05M9OP001-1.003-0063-C01 между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” и „АТЛЕТИК ФИТНЕС” ООД, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” финансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Read more ...