Групови тренировки

София – м.11.2017

АТЛЕТИК ФИТНЕС “ЯНКО САКЪЗОВ”

 

07:30 - 8:20

08:30 - 9:20

10:00 - 10:50

11:00 - 11:50

12:00 - 12:50

12:30 - 13:20

13:00 - 13:50

14:00 - 14:50

15:00 - 15:50

18:00 - 18:50

19:00 - 19:50

20:00 - 20:50

* Час с предварително записване. Резервация се запазва до 5 минути след началото на тренировката. Резервация за часа се извършва в същия ден.

АТЛЕТИК ФИТНЕС „ЧЕРНИ ВРЪХ“

Пловдив – м.11.2017

АТЛЕТИК ФИТНЕС „ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ“

 
 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
 

АТЛЕТИК ФИТНЕС “МАРКОВО ТЕПЕ”

 

08:00 - 8:50

09:30 - 10:20

10:00 - 10:50

11:00 - 11:50

12:00 - 12:50

17:00 - 17:50

17:30 - 18:20

18:00 - 18:50

18:30 - 19:20

19:30 - 20:20

20:30 - 21:20

Стара Загора – м.11.2017

 

08:00 - 8:50

09:00 - 9:50

10:00 - 10:50

11:00 - 11:50

16:00 - 16:50

17:00 - 17:50

17:30 - 18:20

18:00 - 18:50

19:00 - 19:50

20:00 - 20:50

Бургас – м.11.2017

АТЛЕТИК ФИТНЕС „ГАЛЕРИЯ БУРГАС“