• Всички вие – над 40 000 членове в Бургас, Пловдив, София и Стара Загора, сте част от нашата мисия – да накараме повече хора да започнат или продължат да тренират редовно за здраве и за да се чувстват по-добре, като направим услугата ни достъпна за обикновения българин.

  НАД 40 000 НАСТОЯЩИ ИЛИ БИВШИ ЧЛЕНОВЕ

  Вие, нашите членове, ни правите това, което сме – една от водещите компании във фитнес индустрията в България. Вашата мотивация и удовлетвореност от тренировката е основният ни приоритет. Поради което работим ‘здраво’, за да ви предоставяме услуги, които отговарят на нуждите и желанията ви във всеки един момент, позволявайки ви да тренирате неограничено – колкото, когато и каквото искате. Целта ни е да ви предлагаме разнообразни услуги и продукти, които да ви мотивират за постигането на вашите цели.

  ИНОВАТИВНОСТ

  Нашата цел е да бъдем винаги първи при въвеждането на новости на пазара. Благодарение на дългогодишния ни опит сме натрупали достатъчно познание, за да можем да отговорим по адекватен начин на нуждите и желанията на нашите клиенти, както и на изискванията на непрестанно променящия се свят. Стремежът към прогресивно развитие чрез въвеждането на иновации е факторът, който ни е помогнал да се задържим през всичките тези години и да бъдем пример за останалите колеги в бранша. Също така, инвестирането в иновативни продукти ни позволява да оптимизираме разходите, следователно и цената на услугите, които предлагаме.

  ПОДДРЪЖКА МАТЕРИАЛНА БАЗА

  Тренировъчната база оказва директно влияние на изживяването ви от тренировката. Затова се стараем да поддържаме високо нивото на функциониране на съоръженията във фитнесите ни. Част от тези мерки включват инвестиране в ново и модерно фитнес оборудване, както и редовно поддържане на текущото. Също така, имаме инвестиционна програма за обновяване на всичките ни фитнеси, която стриктно следваме.

  НАД 100 ЧОВЕКА ЕКИП

  Хората са ключовият ресурс, който ни помага да се развиваме и растем. В 8-те ни зали работят над 100 човека от цяла България, за да превърнат тренирането в Атлетик едно уникално изживяване. Фитнесите ни не са единственото място, където работим за нашите членове. От планираните инвестиционни проекти до дизайна на залите, минавайки през растежа на компанията и дейността на маркетинговия отдел, даваме всичко от нас, за да предложим на вас, нашите членове, най-добрите условия за тренировка.

  ФИРМЕНИ ДОГОВОРИ

  Грижите за здравето са инвeстиция в бъдещето!

  Много фирми избраха “Атлетик” за партньор в здравните грижи за персонала си. Те разбраха, че ако служителите им се занимават редовно с фитнес, те не само намаляват отсъствията по болест, но и се представят по-добре и постигат повече за компанията. И у нас започна да се обръща внимание на отговорността на работодателя към здравето и лечението на персонала. Все повече фирми предлагат на служителите си възможността да поддържат отлична форма. Това е интелигентният начин да се помогне на хората да се чувстват по-добре и да намалят риска от травми получени при претоварване…

За нас

All of you – more than 80 000 members in Burgas, Plovdiv, Sofia and Stara Zagora, are part of our mission – encourage more people to start or continue training on a regular basis so as to feel good and be healthy, by making our service affordable to the Bulgarian population.

 

Over 80 000 current and ex-members

You, our members, make us who we are – one of the leading companies in the fitness industry in Bulgaria. Your motivation and satisfaction are our priority. Thus, we do our best to provide to you services that meet your needs and desires in every moment, allowing you to train unlimited – as much, whenever and whatever you want. We strive for providing you a variety of services that will motivate you in achieving your goals.

 

Innovation

Our aim is always to be the first in introducing innovations in the market. During the last 20+ years we have acquired enough knowledge to be able to meet the needs and desires of our members, as well as the challenges of an ever changing world. The quest for progressive development through the introduction of innovations is the factor that has helped us to stay on the market during all these years, being an example for colleagues in the industry. Additionally, investing in innovations allows us to optimize our costs which leads to lower prices of the services we provide.

 

Maintenance

The training facility has a direct impact on your workout experience. Therefore, we aim at maintaining high level of equipment functioning in our clubs, which includes investing in new and modern fitness equipment and maintaining the existing one on a regular basis. In addition, we have an investment program for the regular modernization of our clubs which we strictly follow.

 

A team of over 100 employees  

Our team is the key factor that helps us develop and grow. There are over 100 people working in our clubs with the sole purpose of making your training a unique experience. Our clubs are not the only place where we work for our members. From planning the investment projects to designing the clubs, passing through growing the company and the work of the marketing department, we are doing our best to offer to you – our members – the ultimate training experience.