Георги Трифонов

Георги Трифонов

 Фитнес инструктор в “Атлетик Галерия Стара Загора”

В какво си най-силен?

– Комуникацията.
Без какво не можеш?

– Вода.
Защо Атлетик Фитнес?

– Най-добрият фитнес.
Кой е твоят връх?

– Небето.
Твоето мото?

 – Напред и нагоре.
Другите за мен:  

Да бъдат по-позитивни.