Мирослав Марков

мирослав марков марково тепе web

Персонален треньор в зала “Атлетик Марково тепе”

Образование: Висше, (НВУ Васил Левски )
Специалност: Разузнаване
Квалификации:
Европейски сертификат за Фитнес инструктор (EQF Level3) и
Европейски сертификат за Персонален треньор (EQF Level 4)
към Фитнес Академия България – ФАБ (регистриран в EREPS)
Практика: Фитнес и силови тренировки, суплементиране