Тодор Найденов

тодор найденов марково тепе web

Персонален треньор “Атлетик Марково тепе”

Учащ: Висше образование (УХТ)
Специалност: Хранителна индустрия
Квалификации:
Европейски сертификат за Фитнес инструктор (EQF Level3) и
Европейски сертификат за Персонален треньор (EQF Level 4)
към Фитнес Академия България – ФАБ (регистриран в EREPS)
Практика: Фитнес и силови тренировки, бокс, кик бокс, функционални тренировки, суплементиране