Бранимир Найчев

Бранимир Найчев

Фитнес инструктор в зала “Атлетик Дианабад”

В какво си най-силен?

– В комуникацията.

Без какво не можеш?

– Без интернет. 😀

Защо Атлетик Фитнес?

– Заради невероятните хора, които посещават фитнеса.

Кой е твоят връх?

– Още не съм го достигнал.

Твоето мото?

– Вярвай в себе си, за да ти повярват и другите!

Въпросът?

– Кога ще станем по- човечни?

Другите за мен:

– Най-вероятно само добри неща.