Марин Терзиев

Марин Терзиев Сливница web

Фитнес инструктор в зала “Атлетик Сливница”

Образование: Висше образование (МУ, София)
Специалности: Медицинска рехабилитация – Ерготерапия,
Обществено здрави и здравен мениджмънт
Квалификации:
Европейски сертификат за Фитнес инструктор (EQF Level3) към фитнес Академия България (регистриран в EREPS)
Европейска програма SEACW – Action for Healthy Ageing – Как храната влияе
върху здравето на хората и продължителността на живота