• Home
  • Блог
  • Новини
  • Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана № BG05M9OP001-1.003-0063-C01-Su02/11.05.2018 г.

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана № BG05M9OP001-1.003-0063-C01-Su02/11.05.2018 г.

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана № BG05M9OP001-1.003-0063-C01-Su02/11.05.2018 г. с предмет: „ДОСТАВКА НА ФИТНЕС ОБОРУДВАНЕ”.

 

Краен срок за подаване на оферти: 18.05.2018 г. до 23:59 часа.

Файловете по процедурата можете да изтеглите от тук:

Публична покана

Техническа спецификация

Изисквания към офертите