Симеон Караиванов

Симеон Караиванов Черни връх web

Фитнес инструктор в зала “Атлетик Черни връх”

Образование: Висше образование (СУ)
Специалност: Публична администрация
Квалификации:
Европейски сертификат за Фитнес инструктор (EQF Level3)  към Фитнес Академия България – ФАБ (регистриран в EREPS)
Практика: Фитнес и силови тренировки, суплементиране