Теодор Александров

теодор александров дианабад web

Фитнес Директор и персонален треньор в зала “Атлетик Дианабад”

Образование: Висше образование (НСА, треньор)
Специалност: Баскетбол

Квалификации:
Европейски сертификат за Фитнес инструктор (EQF Level3) и
Европейски сертификат за Персонален треньор (EQF Level 4)
към Фитнес Академия България (регистриран в EREPS)
Европейски сертификат за спортна рехабилитация (ниво1, одобрен от ACE)
Семинар за суплементация към Biotech USA
Практика: Фитнес и силови тренировки, подготовка на атлети и отбори, кондиционни
тренировки, баскетбол, суплементиране