Тодор Маринов

Тодор Маринов черни връх web

Персонален треньор в зала “Атлетик Черни връх”

Образование: Висше образование (НСА, треньор)
Специалност: Борба
Квалификации:
Европейски сертификат за Фитнес инструктор (EQF Level3) и
Европейски сертификат за Персонален треньор (EQF Level 4)
към Фитнес Академия България (регистриран в EREPS)
Курс по Културизъм и фитнес – културизъм към НСА
Семинар за суплементация към Biotech USA
Сертификат за Ефективни взаимоотношения с клиенти