Данаил Игнатов

данаил игнатов черни връх web

Персонален треньор в зала “Атлетик Черни връх”


Образование: Висше образование (НСА, Треньор)
Специалност: Фитнес и културизъм
Квалификации:
Европейски сертификат за Фитнес инструктор (EQF Level3) и
Европейски сертификат за Персонален треньор (EQF Level 4)
към Фитнес Академия България – ФАБ (регистриран в EREPS)
Семинар за суплементация към Biotech USA
Практика: Фитнес и силови тренировки, културистични тренировки