Светлозар Стоянов

светозар стоянов бургас web

Фитнес инструктор в зала “Атлетик Галерия Бургас”


Образование:  Висше образование (БФУ)
Специалност: МИО
Квалификации:
Европейски сертификат за Фитнес инструктор (EQF Level3) към Фитнес Академия България – ФАБ (регистриран в EREPS)
Европейски сертификат за спортна рехабилитация (ниво1, одобрен от ACE)
Семинар за суплементация към Biotech USA
Практика: Фитнес и силови тренировки, спортна рехабилитация, функционални
тренировки