Димитър Стоянов

димитър стоянов бургас web

Фитнес инструктор в зала “Атлетик Галерия Бургас”

Образование: Висше образование (БСУ)
Сециалност: КЕВЕИ
Квалификации:
Европейски сертификат за Фитнес инструктор (EQF Level3) към Фитнес Академия България – ФАБ (регистриран в EREPS)
Европейски сертификат за спортна рехабилитация (ниво1, одобрен от ACE)
Практика: Фитнес и силови тренировки