Mixed Gymnastics

Mixed Gymnastics Class
Времетраене 50 минути
Средно
Динамично ниво

Включва загрявка, в основната част кардио натоварване върху степ платформа. В края на тренировката работа за отделни групи мускули и стречинг програма, темпото на музиката е 125-145 BPM.